home

inloopkasten

maatkasten

plafonds

verlichting 

paneeldeuren

wanden

lambrisering

route

contact

 

 

              Disclaimer

 

 

 

 

 

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Plaverwa Wonen B.V. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Linken naar deze site
Het is de gebruiker van Plaverwa Wonen B.V. toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Plaverwa Wonen B.V. Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken.

 

Melding van schending van privacy
Indien U meent dat een Plaverwa Wonen B.V. lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Plaverwa Wonen B.V. daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@plaverwa.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

 

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

 


         
 

© copyright plaverwa.nl 2010-2012 | Disclaimer | Contact |